Kreatiewe werk

Besoek ons galery – dit is ons vertoonvenster. Ons ontwerp vir enige genre en ons bemark jou boek gratis! Besoek gerus ons webwerf as uitgewer – Ns. Skrywershuis – waar voorbeelde van bemarking besigtig kan word.

Jou omslag bestaan uit ‘n voor- en agterblad. Op die agterblad verskyn die lokteks, skrywer se bio, ‘n duidelike kop- en skouer profielfoto en die ISBN-nommer (indien van toepassing}. Op die ruggraat verskyn die titel en die skrywer se naam en van. Jou omslag word as drukgereed ontwerp volgens die vereistes van die drukker.

Ns. Kreatiewe Ontwerp is ook verbind aan die bekende uitgewer, aanlyn winkel en bemarkingsadviseer – Ns. Skrywershuis. Meeste boekomslae op hierdie webwerf is deur ons ontwerp.  Besoek die webwerf deur op die knoppie te klik.

Ons is ook in kameraadskap met PENdit.za – vir teksversorging en die uitleg van jou manuskrip. Ons plaas jou in die goeie hande van twee professionele teksversorgers – Ronel Dunn en Bets Koen.